© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

Confidence

Jake Vig har smitt världens plan för att hämnas mordet på en vän, återbetala sina skulder och dra från stan med livet i behåll.