© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

Udda eller jämt

Polisen har misslyckats med att krossa ligan som svarar för den illegala spelverksamheten i Florida. Marinofficeren Johnny Firpo (Terence Hill) tar över uppdraget och räknar med hjälp av ex-spelaren Charlie Firpo (Bud Spencer).