© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

Whisky Galore

Under andra världskriget drabbas en liten skotsk ö precis som alla andra delar av Storbritannien av en skriande brist på vissa varor. Det innebar ofta att det inte fanns mat så att det räckte till alla och ännu värre – att det inte fanns någon whisky.