© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

The Ice Road

När en gruva kollapsar i Kanada fångas en grupp gruvarbetare. Nu måste Jim hitta långtradarförare som kan transportera räddningsutrustning via farliga isvägar över frusna vatten innan det är för sent.