© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

The Shock Doctrine

En undersökning av "katastrofkapitalism", baserat på Naomi Kleins förslag att nyliberal kapitalism livnär sig på naturkatastrofer, krig och terror för att fastställa dess dominans.