© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

OSL 24-7

Oslo Lufthavn är Norges huvudflygplats med tiotals miljoner resande varje år. Det gör den till den näst största flygplatsen i Skandinavien.