© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

Mutant X

En genetiker på flykt och fyra av hans "skapelser" letar efter andra av sin sort samtidigt som de försöker ligga steget före en moraliskt tvetydig regeringsagent.