© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

NCIS: Los Angeles

Office of Special Projects (OSP) inom NCIS jobbar med att gripa livsfarliga och svårfångade brottslingar som utgör ett hot mot nationens säkerhet. Avsnitten är tillgängliga under en begränsad tid.