© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

Teen Mom UK: Mums Move In

Chloe, Amber och Sassi från 'Teen Mom' flyttar in hos ovanliga familjer vars liv och föräldrastil är helt annorlunda.