© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

Massive Moves

Vare sig det handlar om att flytta ett hus från en klippan eller att transportera hela hus över berg och sjöar är inget problem för stort för de flyttare och ingenjörer som presenteras i Massive Moves.