Punk'd

Il celebre programma di scherzi ideato da Ashton Kutcher.