Punk'd (MTV)

Il celebre programma di scherzi ideato da Ashton Kutcher.