99 Homes

Læreren Dennis Nash (Andrew Garfield), på den harde måten når han må forlate barndomshjemmet, fordi han vil bli kastet ut av den karismatiske eiendommen spekulant, Rick Carver (Michael Shannon).