Turbulence II: Fear Of Flying

Mot slutten av flyskrekkterapien tar en gruppe ulike mennesker sin første flytur for å overvinne fobien. Flyturen blir fryktinngytende når flyet blir utsatt for et terrorangrep.