Under the Christmas Tree

Alma Beltran skal overta familiens 100 år gamle virksomhet, men Alma er en sta tradisjonalist som helst ikke vil ta råd fra bedriftskonsulenten foreldrene hennes har ansatt.