Big Time In Hollywood

Etter at foreldrene bestemmer seg for å kaste dem ut, iscensetter de verdensfjerne og selverklærte filmmaker-brødrene Ben og Jack Dolfe en listig og innviklet plan for å opprettholde den økonomiske bistanden fra mamma og pappa.