Nathan For You

I denne dokumentar-reality-serien benytter Nathan Fielder (Jon Benjamin Has A Van) sin handelsskole- eksamen og livserfaring for å hjelpe virkelige og småskala-firma til å øke inntekten.