Corporate

Matt og Jake er to førstekonsulenter under opplæring, som tvinges til å utføre drittjobbene for sine overordnede ved et av verdens største selskap, Hampton DeVille.