Impossible Builds

Vi følger innovative familier som bygger ekstraordinære drømmehus, under omstendigheter der konvensjonelle byggemetoder er umulige å gjennomføre.