Beauty and the Beast

Utstøtt fra verdenen, Vincent er et mytisk beistlignende skikkelse som lever i skyggene i New York. Ved et tilfeldig redder han Catherine og blir hennes verge, til sammen knytter de deres verdener sammen. Dette programmet vises uten undertekster.