Coast Guard: Mission Critical

De modige mennene og kvinnene hos USAs kystvakt gjør alt som trengs for å patruljere og beskytte landets grenser, samtidig som de forsøker å redde de dyrebare livene til de som er i fare til havs.