A Dogwalker's Christmas Tale

En promenad med en hund ger inte bara nya vänner utan också en ny syn på världen.