Another Christmas Coincidence

Alice och Jack har levt sina liv bredvid varandra i många år. Efter ett slumpmässigt möte för dem samman kring jul så blir de förälskade.