A Sisterly Christmas

Två systrar måste lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan för att vinna den årliga jultävlingen på en lokal semesteranläggning före juldagen.