Angels in the Snow

Eftersom det bara är ett mirakel som kan hålla ihop en familj, gör julen det möjligt för just ett sådant mirakel att inträffa. En hjärtevärmande berättelse om kärlek, förlust och återupptäckt.