Bratz

Så långt tillbaka de kan minnas har Yasmin, Jade, Sasha och Cloe varit 'BVFA' – Bästa Vänner För Alltid. De har varit oskiljaktiga och alltid stöttat varandras personlighet och fantastiska klädstil!