Meet the Spartans

Striden börjar när den heroiska Leonidas, endast beväpnad med läderunderkläder och en bortkastad mantel, leder en brokig skara på 13 (ja, 13!) krigare för att försvara sitt hemland.