Memoirs of an Invisible Man

När ett regeringsexperiment går snett osynliggör det en oskyldig åskådare.