MacGyver

MacGyver (Richard Dean Anderson) tillämpar sina vetenskapliga kunskaper på vanliga föremål för att skapa ett sätt att fly från den hotande undergången.