Building Hitler's Supergun: The Plot to Destroy London

I slutskedet av andra världskriget, gave Hitler orden om att bygga det största vapnet någonsin, kallad V3, som skulle bombardera London från den franska kusten.