Paradise Hotel Danmark

På Paradise Hotel smids pakter och avtal, men vem kan du lita på när du omges av frestelser?